Thủ tục khai báo ngoại tệ khi xuất nhập cảnh Hàn Quốc

tthq-trinh-bao-ngoai-te

Thủ tục khai báo ngoại tệ khi xuất nhập cảnh Hàn Quốc

1. Hỏi:  한국으로 입국할 때 외화를 신고해야 하나요?
Khi qua Hàn Quốc có phải trình báo ngoại tệ không?

Trả lời: 1인당 미화 기준 1만 불을 초과하는 경우에는 세관에 신고를 하여야 합니다. (1만불 이하는 신고 생력)

Trong trường hợp quá 10ngàn USD/người khi xuất cảnh thì phải trình báo ở cục hải quan (dưới 10 ngàn đô la không cần phải trình báo)

2. Hỏi:  한국에서 외국으로 출국할 때 외화신고는 어떻게 해야 하나요?

Khi từ Hàn Quốc xuất cảnh qua nước khác thì phải trình báo ngoại tệ như thế nào?

Trả lời: 1인당 미화 기준 1만불 이하는 신고하지 않아도 되며, 1만 불을 초과하는 경우에는 반드시 외국환은 행장이 발급한 외국환신고필증이 있어야 세관에 신고할 수 있습니다.

※ 은행을 이용한 ‘송금’ 또는 ‘ 국환신고필증 ’을 통해 외화를 반출해야 합니다.

Một người nếu như cầm dưới 10 ngàn USD không cần phải trình báo, Nếu trường hợp quá 10 ngàn USD thì nhất định phải có dấu xác nhận là đã trình báo ở cục hải quan.

※ Phải thông qua ngân hàng để ‘chuyển tiền’ hoặc có ‘dấu xác nhận’… để chuyển ngoại tệ.

3. Hỏi:  신고하면 세금이 있나요? 또 가져갈 수 있는 한도가 있나요?

Nếu trình báo thì có mất tiền thuế không? Và có giới hạn cho phép chỉ được mang ở một mức nào đó không?

Trả lời:  관세 등이 부과되지 않으면, 개인 한도에 대한 규정도 없습니다.

Không mất thuế như thuế hải quan và không có những quy định đối với giới hạn cá nhân.

4. Hỏi:  외화를 신고를 하지 않고 출입국하는 경우에 어떻게 되나요?

Trong trường hợp xuất nhập cảnh mà không trình báo ngoại tệ thì sẽ như thế nào?

Trả lời:  적발시 1년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금이 부과됩니다.

Sẽ bị ở trong tù dưới 1 năm hoặc bị nộp phạt dưới 100 triệu won

5. Hỏi:  출입국할 때 어디에서 신고해야 하나요?

Khi xuất nhập cảnh sẽ trình báo ở đâu?

Trả lời:  공항이나 항만을 통해 입국할 경우에는 세관신고서에 표시를 하여 세관직원에게 신고를 하고, 출국할 경우 출국장에 있는 세관으로 오셔서 신고하시기 바랍니다. (반드시 보안검색 전에 신고)
부두를 통해 입출국 하는 외국인 선원은 부두감시 세관직원에게 신고하시기 바랍니다.(반드시 보안검색 전에 신고)

Thông qua sân bay hoặc cảng trường hợp nhập cảnh thì đánh dấu vào tờ khai hải quan và trình báo với nhân viên hải quan, còn trường hợp xuất cảnh thì hãy tới cục hải quan có ở tại nơi xuất cảnh (Phải trình báo trước khi kiểm tra an ninh).

Đối với thủy thủ phải trình báo với nhân viên hải quan thuộc cảng xuất cảnh. (Phải trình báo trước khi kiểm tra an ninh).

Give a Comment