Số điện thoại các tổng đài tư vấn hỗ trợ tại Hàn Quốc

Các Tổng đài có hỗ trợ tiếng Việt lần lượt là: Dasan Call Center, Seoul Global Center, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Hàn Quốc và Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa.

Trong các tình huống khẩn cấp:

– Gọi Trung tâm Cứu hộ theo số 119 trong trường hợp tai nạn hoặc thiên tai (hỗ trợ 24/7)
– Gọi Cảnh sát theo số 112 trong trường hợp cần xử lý về bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, bạo lực học đường và các vấn đề liên quan đến tội phạm.

1. Tổng đài tư vấn tổng hợp Dasan 120:

– Điện thoại: 02-120
– Website: 120dasan.seoul.go.kr
– Giờ làm việc: 9:00 ~ 22:00 hàng ngày (làm việc cuối tuần và quốc lễ)
– Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn tổng hợp, ưu tiên thông dịch.
– Tiếng Việt: Có.
– Hướng dẫn gọi: Nhấn 02-120 để kết nối, chờ lời thoại tự động sau đó tiếp tục nhấn số 9 để chọn ngôn ngữ, chờ lời thoại tự động sau đó nhấn số 4 để chọn tiếng Việt và bắt đầu cuộc gọi.

2. Seoul Global Center:

– Điện thoại: 02-2075-4180
– Website: global.seoul.go.kr
– Giờ làm việc: 9:00 ~ 18:00 hàng ngày (không làm việc vào cuối tuần và ngày quốc lễ)
– Lĩnh vực tư vấn: Tư vấn luật, đời sống của người lao động và gia đình đa văn hóa và các lĩnh vực đặc thù khác.
– Tiếng Việt: Có.
– Hướng dẫn gọi: Nhấn 02-2075-4180 để kết nối. Nếu người trả lời không phải là người Việt Nam, nói 베트남어로 상담 주세요!

3. Cục Quản lý xuất nhập cảnh:

– Điện thoại: 1345
– Website: immigration.go.kr
– Giờ làm việc: 9:00 ~ 18:00 hàng ngày (không làm việc vào cuối tuần và ngày quốc lễ)
– Lĩnh vực tư vấn: Thông tin về xuất nhập cảnh dành cho người nước ngoài.
– Tiếng Việt: Có.
– Hướng dẫn gọi: Nhấn 1345 để kết nối. Nhấn số 4 và dấu # sau khi nghe giới thiệu để gọi bộ phận tiếng Việt. Nhấn số 0 sau khi nghe lời thoại tự động để yêu cầu tư vấn tổng hợp. Nhập 13 số trên thẻ cư trú người nước ngoài và nhấn dấu #. Sau đó chờ nhân viên tư vấn của Cục Quản lý XNC nhận máy và đặt câu hỏi tư vấn.

4. Trung tâm Hỗ trợ gia đình đa văn hóa:

– Điện thoại: 1577-1366
– Website: liveinkorea.kr
– Giờ làm việc: 24/24, 365 ngày/năm.
– Lĩnh vực tư vấn: Thông về gia đình đa văn hóa (bạo lực gia đình, thông tin cần thiết cho gia đình đa văn hóa và thông dịch).
– Tiếng Việt: Có.
– Hướng dẫn gọi: Nhấn số 1577-1366 để kết nối. Nếu người trả lời không phải là người Việt Nam, nói 베트남어로 상담 주세요!

5. Tư vấn luật lao động:

– Điện thoại: 1350
– Website: moel.go.kr
– Giờ làm việc: 9:00 ~ 18:00 hàng ngày (không làm việc vào cuối tuần và ngày quốc lễ)
– Lĩnh vực tư vấn: Luật lao động và thông tin lao động.
– Tiếng Việt: Không.

6. Tư vấn du lịch:

– Điện thoại: 1330 (Tiếng Hàn: số 1, tiếng Anh: số 2)
– Website: visitkorea.or.kr
– Lĩnh vực tư vấn: Thông tin du lịch Hàn Quốc.
– Tiếng Việt: Không.

7. Dịch vụ bưu điện:

– Điện thoại: 1588-1300
– Website: epost.go.kr hoặc koreapost.go.kr
– Giờ làm việc: 9:00 ~ 18:00 hàng ngày (thứ Bảy đến 13:00, không làm việc vào Chủ Nhật và ngày quốc lễ)
– Lĩnh vực tư vấn: Thông tin về dịch vụ bưu điện Hàn Quốc.
– Tiếng Việt: Không.

Give a Comment