Phép lịch sự khi dùng điện thoại ở các nước

Điện thoại là phương tiện kết nối phổ biến và mỗi quốc gia lại có quy tắc dùng khác nhau, như ở Mỹ không gọi sau 9h tối trong khi tại Thái Lan, chuông sẽ reo đến khi có người bắt máy.

Phép lịch sự khi dùng điện thoại ở các nước

dung-dien-thoai

Give a Comment